Gjestebrygge

 

Vik Grendalag har satt i stand Dampekaien som gjestebrygge.

Her er det tilgang på både straum og vatn. Ver obs på at den eine sida av flytebrygga er forbeholdt av- og påstiging.

Det er også tilgang på straum og vatn ved kaien under Fjedlet.

Tilkobling av landstraum kostar 70kr pr

• ED in patient with cardiovascular disease, should be generic viagra as papaverine, phentolamine or more recently alprostadil.

. dag.