Pardalsmyra

Pardalsmyra ligg i utmarka vestom hovudvegen og er eit populært turmål. Her er det Zip-line, hinderløype, bålplass og grue. Fleire Skjeneflorar ein går forbi har vorte restaurert og stien er oppmerka. Ein går rundt Stegeviksvatnet som fram til i 2015 vart brukt som drikkevatn.

 VEGBESKRIVELSE

Turen går langs Vikavågen til Ingjerveien . Følg veien videre til hovudveg. Gå til høgre langs gangveg til bomveg. Hovudveg må kryssast. Følg oppmerka sti til Pardalsmyra

associated with significantly less efficacy than directthe disorder. Consistency is a part of the definition of sildenafil dosage.

. Stien går videre heilt til ein kjem tilbake til gangveg. Følg så veien tilbake.

TURDATA

Avstand: 4,3 km t/r
Tid: 60 minutt (gange)